София: 02 954 71 99, Козлодуй: 0888 683 243, Монтана: 0889 305 288 estetika@mail.bg

Дентален микроскоп

Важно за всяка дентална практика със специалист по ендодонтия е работата с дентален микроскоп, който дава на клинициста възможност в денталната медицина да се съчетаят изкуство, наука и професионализъм. Истината е че ако можеш да видиш проблема, ще можеш и да го решиш. За това близо 3 години непрекъснато повишаваме квалификацията си , за да можем максимално добре да видим и да отстраним вашия проблем. Денталният микроскоп дава възможност да проведем правилно и точно ендодонстко лечение, когато класическите методи не са достатъчни. Дава ни възможност да надникнем какво точно се случва в кореновите канали, къде е проблемът, как да го решим. Дава ни възможност да видим и да отстраним счупен канален инструмен, да лекуваме перфорации и още много възможности, които с просто око не можем да видим и да се справим.

Съчетанието от висок професионализъм, работата с кофердам и микроскоп ни задължава да предложим и най- доброто плътно запечатване на кореновите канали, а именно използването на силър с разтопена глутапечова маса или т.нар.” топла кондензация”. Освен префектна здравина при запечатването на кореновите канали тя има и други предимства: достигане до върха на канала; до страничните канали и тяхното плътно запечатване;положително повлияване на хроничните възпалителни процеси.